Monday, June 19, 2017

Бонхофер за това какво е да си християнин

Да си християнин не означава толкова внимателно да избягваш греха, колкото смело и активно да вършиш Божията воля.

Дитрих Бонхофер