Saturday, March 11, 2017

Дупката в сърцето

"В сърцето на всеки човек има празнота във формата на Бог и тя не може да бъде запълнена от нищо сътворено. Може да се запълни само от Бог, изявен чрез Исус Христос."
Блез Паскал


 “There is a God-shaped vacuum in the heart of every person, and it can never be filled by any created thing.  It can only be filled by God, made known through Jesus Christ.” 
Blaise Pascal