Friday, December 25, 2015

Честито Рождество Христово!

На Рождество Божият Син стана човек, за да може човеците да станат Божии синове. Светлината дойде на света, за да може светът да живее в светлина. Словото стана плът, за да може плътта човешка да се изпълни със Словото Божие. Божият Син се роди като бебе във Витлеем, за да стане Мъжа на Кръста. Исус се роди, за да умре за греховете. Умря, за да даде живот на всички, които повярват в Него. Възкръсна от мъртвите, за да може мъртвите да бъдат възкресени. "Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш" (Римляни 10:9). Честито Рождество Христово!