Monday, August 18, 2014

Объркай плановете на Сатана

/проповед/

За какво се сещате, когато чуете думата „евангелизиране”? Какви асоциации ражда тя в ума ви?

Повечето християни се мръщят, като чуят за евангелизиране, защото си представят как някой стои на улицата и проповядва, или как някой ходи и чука по вратите, или как някой удря с Библията хората по главата. Това им звучи чуждо, затова те се посвещават на това да ходят на църква, да четят Библията, молитва, общение, даване и служене, но казват любезно „не, благодаря” на евангелизирането. Те го оставят на екстровертния Емил, на динамичния Димо и на словоохотливата Сийка.

Това е голяма трагедия и загуба за църквата. Подобно мислене обаче не е библейско и съм сигурен, че Сатана потрива доволно ръце всеки път, когато чуе някой да го казва. Защото то работи за неговия план да спре разпространението на Божието царство.

Ние можем да се противопоставим на стратегията на Сатана, като разберем, че има много стилове на ефективно благовестие. Вероятно има толкова ефективни стилове, колкото и евангелизатори.

Истината е, че само малка част от невярващите са достигани от стереотипни евангелизатори. Светът е съставен от различни хора – млади и стари, богати и бедни, образовани и необразовани, граждани и селяни, от различни раси, характери, с различни ценности, политически убеждения и религиозна ориентация. Не е ли очевидно, че са нужни повече от един стил евангелизиране за едно толкова разнородно население?

Някъде в тази разнообразна група има човек, който се нуждае да чуе посланието за Христос от някой точно като теб или мен. Който се нуждае от евангелизатор на твоята възраст, с твоята професия и ниво на духовност, характер, традиции и интереси.

С други думи, не е нужно се правим на нещо, което не сме, за да сме ефективни евангелизатори. Нуждаем се от това да сме смирени, да се предадем на Святия Дух и да се молим. И след това – просто да бъдем себе си и да откликваме естествено на възможностите, които Бог ни изпраща.

Ще разгледаме няколко възможни стилове на благовестие. Днес ще се спрем на конфронтационния, интелектуалния стил и благовестие чрез лично свидетелство. Следващият път ще говорим за благовестие на взаимоотношенията, благовестие чрез покана и накрая благовестие чрез служене.

Конфронтационен стил - Петър
Петър, преобразеният рибар, притежаваше конфронтационен стил на благовестие. В Деян. 2 четем неговата експлозивна петдесятна проповед, за която не използва дори микрофон! Той започна с „внимавайте в моите думи” (ст.2:14), след което обясни как Исус е изпълнил древните Писания и че Той е Христос. В заключение, той каза: „И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Помазаник.” (2:36). С други думи, той им каза: „Вие разпнахте погрешния човек! Вие убихте Божия Син!”

Ужилени в сърцата си, те попитаха: „Какво да сторим, братя?” Петър им отговори: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти... Избавете се от това извратено поколение.” (2:37-40).

Той ги увеща и предизвика. Той уверено ги нападна фронтално. И това беше толкова ефективно, че 3000 човека повярваха в Христос в онзи ден (2:41). Някои хора ще бъдат достигнати само когато са конфронтирани смело и директно относно техния грях и нужда от покаяние.

Петър беше човекът за това. Той не си губеше времето. Той беше смел, директен и практичен. Той беше човек на действието, винаги пръв да говори и действа. Само той тръгна да върви по водата. В Гетсиманската градина отсече ухото на един човек. Той не се притесняваше да застане пред тълпите и да предизвика малко суматоха.

Някои хора ще дойдат при Христос само ако ги удариш по главата с истината като Петър. Има хора, които предпочитат някой да им каже как стоят нещата без да увърта. За щастие Бог е подготвил някои вярващи, като им е дал необходимите личност, дарби и желания, които да направят естествено за тях да се изправят против другите.

Чък Колсън, бившия съветник на Никсън, предава живота си на Христос след аферата Уотъргейт и в последните години от живота си е един от най-известните евангелизатори в САЩ. Той вече не е при Господа, но преди да почине предизвикваше хората така: „Крайно време е да разберете – вие вървите право към ада. Няма нужда да отивате там, защото Исус Христос иска да бъде ваш Спасител. Но ще свършите там, ако не се покаете от вашите грехове, не потърсите опрощение и не се доверите на Христос.

Съмнявам се, че след като е отправял такова предизвикателство е отивал в стаята си и се е чудел дали не е бил твърде прям със слушателите си. По-скоро сигурно се е чудел дали ги е предизвикал достатъчно силно. Хиляди хора са повярвали чрез него.

Някои смятат, че и аз съм конфронтационен евангелизатор (макар че, струва ми се, по-скоро принадлежа към следващия стил). Наистина, аз обичам да задавам познавателни въпроси, да предизвиквам и да казвам истината на хората. Преди няколко месеца ме поканиха да говоря пред невярващи студенти. Казах: няма проблем, това обичам да правя най-много”. Не ми е нужно да си вдъхвам кураж, за да го направя.

Често когато съпругата ми ме слуша как говоря, след това ми казва: „Беше прекалено директен, трябва да се съобразяваш повече.” Тя е различна от мен и не може да си представи, че тя може да каже същото. Но аз харесвам този стил и когато се предам на водителството на Святия Дух знам, че Бог може да ме използва такъв, какъвто съм.

Така ли си устроен и ти? Ако да, тогава иди и конфронтирай хората. Предай личността си и желанието си на Господа и помоли Святия Дух да прибави на естествената ти увереност чувствителност и разпознаване. Моли се Бог да те води до хора, които се нуждаят някой да ги погледне право в очите и да им каже: „Това е истината. Какво ще направиш с нея?”

Интелектуален стил - Павел
Макар че можеше да е конфронтационен като Петър, апостол Павел често използва интелектуалния подход в благовестието. В Деян. 17 четем как Павел разговаря с евреи и богобоязливи гърци „обяснявайки и доказвайки” Христовото възкресение (17:3). Той разговаряше с интелигенцията и дебатираше с атинските философи. В известната си проповед на Ареопага, той умело използва атинския олтар на непознатия бог като въведение към презентацията си за истинския Бог.

И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко гледам, че сте много набожни. 23 Защото, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих н един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.” След което Павел им разказа за единния истинен Бог, използвайки философски термини, които биха им харесали. Той дори цитира двама от техните поети. И след като беше спечелил вниманието им, той сподели с тях сърцевината на благата вест.

Мога да си представя какво щеше да направи Петър в Атина. „Какво ви става бе, хора? Съборете този олтар на непознатия Бог! Покайте се и се поклонете на истинския Бог!” Конфронтационният му стил не би бил много ефективен сред интелектуалците. Те се нуждаят от по-убеждаващ, академичен подход, като на Павел.

Четем, че в Солун „някои от тях се убедиха и дружеха с Павла и Сила, така и голямо множество от набожните гърци и не малко от по-първите жени.” (17:4) В Атина също така „някои мъже се прилепиха при него и повярваха ... още и една жена на име Дамар, и други с тях (17:34).

Павел притежаваше завидно за времето си образование, беше много интелигентен и способен да излага убедителни аргументи. Беше се учил „в нозете на Гамалиил”, един от най-добрите равини. Бе роден в Тарс, търговски център и средище на почитателите на гръцката философия.

По природа обичаше да анализира, изучава, размишлява и да се обосновава. Той знаеше, че някои хора се нуждаят от това да се изправят пред трудни въпроси, преди да дойдат до вяра в Христос.

Един съвременен Павел е Майкъл Грийн, известен по цял свят като прекрасен говорител и автор, включително в университетски мисии. Имал съм възможност да го слушам и да се уча от него. Чрез него са повярвали хиляди хора. Друг прекрасен интелектуален евангелизатор е Рави Закарайъс. От варненските проповедници Радо Марчев също използва този стил.

Аз също обичам интелектуалния стил. Обичам да чета и да пиша апологетични книги и да разговарям за християнството и Бог с невярващи хора, представители на интелигенцията. Бог ми е дал сърце точно за тази група хора.

А ти? Би ли могъл да бъдеш благовестител, който използва интелектуалния стил? Обичаш ли да разглеждаш различни идеи и доказателства? Имаш ли логическо мислене? Интересуваш ли се от фактологията? Този вид евангелизиране е много нужен в нашето светско общество. Много търсещи хора се нуждаят да чуят благата вест ... не само декларирана, но и защитавана по един интелектуален начин.

Павел беше прекрасен пример за интелектуален стил на благовестие. Петър беше превъзходен конфронтиращ евангелизатор. Третият стил на благовестие е -   

3. Стил на личното свидетелство – слепородения от Йоан 9
Последният стил, който ще разгледаме тази сутрин е даването на лично свидетелство. Това просто означава да казваме на хората какво е направил за нас Исус. На мен ми се струва, че този стил е подходящ за всички хора. Не е нужно да си завършил богословие или да си високо интелигентен. Всички имаме история, която да разказваме, защото Исус е променил живота ни радикално.

Някои от нас обаче може да са по-добри в разказването на историята на нашето спасение. Или пък може да имаме една особено ефективна история за споделяне, защото Исус е направил нещо драматично в живота ни.

В евангелието на Йоан виждаме добър пример за стила на свидетелство при благовестие. Този пример ми харесва с това, че слепороденият човек не трябваше да знае МНОГО, за да е успешен благовестител.

Не знаем толкова много за този слепец, колкото за Петър и Павел, но знаем, че Исус го е изцелил. Ето как се е случило: Исус обявява на тълпите, че е светлината на света. След това, сякаш за да докаже това, се обръща към човека, роден сляп. Плюе на земята, за да направи малко кал. Намазва калта на очите на мъжа и казва: „Иди се умий в къпалнята Силоам (което значи „пратен”) И тъй, той отиде, оми се, и дойде прогледнал. (Йоан 9:7).

Ще си помислите, че всички са се зарадвали на изцелението на човека, но ще сгрешите. Еврейските водачи бяха бесни, че Исус се радва на толкова много внимание поради това удивително чудо. Те отидоха при човека и му заповядаха да спре да разказва на хората какво е направил Исус за него.

Те му казаха: „Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.” (ст.24). Вижте колко простичко им отговори той: „Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.” (ст.25)

Той не беше готов за богословски спор. Интелектуалният отговор не отговаряше на неговия стил. Нито пък имаше намерение да се конфронтира като Петър. Но ако прочетете останалата част от глава 9 ще видите, че неговото кратко и просто свидетелство беше толкова ефективно, че религиозните водачи побесняха. Трудно е да спориш с човек, който е бил преобразен от срещата си с Исус Христос.

Тази конферентна зала е пълна с хора със свидетелства за това как Исус е променил вашия живот. Преди няколко седмици на малка група Ради сподели как е повярвала и по начина, по който го направи мога да кажа, че има дарбата благовестие.

Друг човек, за който се сещам е работникът на БХСС във Варна. Почти винаги, когато разговаря с някого, тя споделя какво Бог е направил в живота й или как работи в момента. Същото прави и във фейсбук.

Променил ли е живота ти Исус? Имаш ли свидетелство, което да споделиш? Не е нужно да е някаква пълна с драматизъм история. В твоето обкръжение – в блока, в който живееш, на работата ти, има хора които се нуждаят да чуят какво е направил Исус в живота ти.

Този стил на благовестие е много ефективен именно защото никой не може да оспори нещо, което се е случило в твоя живот. Говори за това какъв си бил преди и след срещата си с Исус, и как самата тя се е състояла. Използвай обединяваща тема, не пресолявай манджата с прекалено много подробности и подправи с малко хумор, и ще видиш как Бог ще те прави все по-уверен в твоето свидетелство.

Накрая бих искал да завършим днес със свидетелството на човек, когото повечето от вас познават. Искам да поканя ................................... да даде своето свидетелство.         

Бог иска да те използва мощно за своето Царство. Той те е създал с определен характер и интереси и иска ти да намериш своя стил, който отговаря на начина, по който Те е направил. Днес говорихме за три от 6-те стила на благовестие – конфронтационен, интелектуален и личното свидетелство. Следващият път ще продължим с още три стила.


Нека се молим.