Saturday, February 08, 2014

Най-важният урок, който Исус ни предаде