Wednesday, July 10, 2013

Кой има власт от Бога да управлява

Всяка власт е дадена на управниците от Бога чрез обществен договор с цел да съхраняват мира, реда и справедливостта в едно общество (Рим. 13:1). Когато обаче властниците злоупотребяват с властта си и я използват в ущърб на народа, те са нарушили обществения договор и са в бунт срещу Бога. 

Такъв управител вече не е наместник на Бога на земята и няма право да управлява. Колкото по-бързо той се откаже от властта на всяка цена, толкова по-добре за народа и за него самия. Оттук следва, че право и задължение на всеки християнин е да се бори със законни средства за сваляне на това нечестиво управление.