Thursday, December 23, 2010

Честито Рождество Христово!

Един баща и малкият му син се разхождали, когато момчето без да иска стъпило върху мравуняк. Когато бащата и сина погледнали надолу, видели, видели мравките да изпълзяват и да се стрелват напосоки, суетейки се около мравуняка. Момчето изпитало съчувствие към мравките и казало: „Татко, хайде да помогнем на мравките да си поправят мравуняка.” То се навело и се опитало да поправи разрушения мравуняк с ръце. Това обаче не помогнало, а объркало още повече мравките. То се изправило и попитало: „Какво мога да направя, за да оправя нещата?” Бащата отговорил: „Сине, има само един начин да поправиш мравуняка и той е ти да се превърнеш в мравка и да станеш един от тях.

Тази история бледнее в сравнение с разказа за Бог, който стана човек. Иисус Христос беше равен на Бога. Но когато Иисус погледна към нас, Той бе обхванат от състрадание, реши да се откаже от всичко, което имаше и се идентифицира с нас. Нямаше друг начин, по който Той да ни каже за себе си. Той стана един от нас - взе човешки образ, облече се в нашите дрехи, в нашата уязвимост и се постави в нашата ситуация. Той се спусна в нашия разрушен свят, умря и възкръсна, за да можем ние да живеем. Това е смисълът на Рождество.