Tuesday, October 12, 2010

Студенти от БХСС презентираха Summer Project 2010

Съобщение до медиите

На 11.10.2010 г. в Арт клуб на Радио „Варна” представители на Български Християнски Студентски Съюз направиха презентация на проведения проект за културен обмен на тема „Свобода на избора: ролята на ценностната система за формиране на поведението”. Присъстваха участници в проекта, студенти, общественици.

В началото Трифон Трифонов, основен координатор на проекта, разясни че организационния комитет се е спрял на темата за ценностите поради изключително опасните тенденции, които се наблюдават в момента сред подрастващите и младежите. Ваня Трифонова, координатор на проекта, разказа накратко за дейностите по проекта. Алла Ужакова и Николай Николов, представители на оранизационния комитет, разказаха за силното въздействие на проекта върху тях и останалите участници и поканиха присъстващите да се включат в проекта следващата година.

В обмена участваха студенти от България, Англия и Холандия. Сред основните дейности бяха дискусиите в малки групи „Свободен”, мултитрак семинарите „Култура и свобода”, експозета на тема „Свободен да питам”, „Свободен да избера” и „Свободен от матрицата”. Участниците чуха обобщените резултати от проведените от тях анкети на тема „Личната позиция – реалност и приложимост”.

Към края на проекта те имаха възможност да изразят своето отношение по въпроса доколко свободни са студентите да направят съзнателен морален избор в работни групи „Свобода на израза”. Една от групите написа и изпя рап песен, в която апелира за свобода за християнските организации да провеждат събирания в университетите. Друга група написа отворено писмо до министъра на образованието и ректорите на университетите в България, настояваща за същото право на събиране. Видео клип показа, че конституциите на България и ЕС дават правото на събиране, свобода на словото и религиозно изразяване, докато правилниците на българските университети забраняват това, що се отнася до неправителствени организации, работещи в сферата на духовната просвета. Студентите нарисуваха постер и колаж, и написаха есета и стихове на тема свобода на избора на убеждения и ценности.

Накрая на презентацията участвалите в проекта получиха своите Youthpass сертификати, а гостите бяха поканени да се запознаят с изложените резултати от проекта. Организаторите се надяват чрез тези прояви да привлекат вниманието на медиите и по-широката общественост към проблема и да инициират обществена дискусия относно забраната за дейност на християнски организации в университетите.

За повече информация, посетете:

Уебсайта на проекта „Свобода на избора”: www.summerproject.info

Facebook група на проекта „Свобода на избора”: http://www.facebook.com/event.php?eid=330576711192&ref=ts