Friday, August 27, 2010

Petition for Religious Liberty at Uni (in Bulgarian)

ОТВОРЕНО ПИСМО от студенти от БХСС (България), IFES Нидерландия, UCCF Великобритания, взели участие в проекта "Свобода на избора: ролята, която ценностната система играе за формиране на поведението", проведен с подкрепата на програма "Младе

От: студенти от БХСС, UCCF и IFES Netherlands

Линк на петицията: http://bgpetition.com/svoboda_na_izbora/index.html
До Проф. д-р Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
До Г-н Йордан Бакалов, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
До Проф. дин ИВАН ИЛЧЕВ, ректор на Софийски университет «Кл. Охридски»
До Проф. дпн Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий»
До Проф. дфн Иван Куцаров, ректор на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски”
До Доц. д-р Людмил Георгиев, ректор на Нов български университет
До Проф. д-р Борислав Борисов, ректор на Университет за национално и световно стопанство
До Проф. д-р Иван Мирчев, ректор на Югозападен университет «Неофит Рилски»
До Д-р Дейвид Хуилър, ректор на Американския университет в България
До Проф. дпн Маргарита Георгиева, ректор на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски»
До Доц. д-р Величко Йонов, ректор на Стопанската академия - Свищов
До Проф. д-р ик. н. Калю Донев, ректор на Икономически университет – Варна
До Проф. д-р инж. Камен Веселинов, ректор на Технически университет – София
До Доц.д-р инж. Овид Фархи, ректор на Технически университет – Варна
До Проф. д-р Васил Янков, ректор на Бургаски свободен университет
До Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»
До Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, ректор на Медицински университет – София
До Проф. д-р Анелия Клисарова дмн, ректор на Медицински университет – Варна
До Проф. д-р Иван Милев, ректор на Минно-геоложкия университет
До Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев, ректор на Университет по хранителни технологии – Пловдив
До Проф. дтн Петър Колев, ректор на Висше транспортно училище «Т. Каблешков»
До Доц. д-р инж. Добрин Денев, ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия
До Проф. Лъчезар Димитров, ректор на Национална спортна академия
До Проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийски университет – Стара Загора
До Капитан I ранг инж. Димитър Ангелов, ректор на Висше военноморско училище - Варна


Пишем, за да ви разкажем за проведения през м. юли проект, с финансовото съдействие на Програма „Младежта в действие” към НЦ „Европейски младежки програми и инициативи” към ЕС.

В продължение на 11 дни група от 20 студенти от различни български университети, съвместно с 12 студенти от Великобритания и 12 студенти от Нидерландия участваха в проекта „Свобода на избора: ролята, която ценностната система играе за формиране на поведението”. Целта на проекта беше студентите да научат повече за своите култури и да изследват ключовия въпрос за свободата в своите страни, за да постигнат по-голямо разбиране и единство в Европейския съюз.

Това беше един невероятно вълнуващ проект поради различните култури на участниците. Всеки ден имахме мултитрак дискусии на тема „Свобода и култура”, водени от представители на страните-участнички. Това ни помогна да разберем какви ценности са формирали всяка култура. Беше прекрасно да видим и колко много неща ни свързват, особено когато става дума за общото ни християнско наследство.

Освен това посетихме различни места в България, свързани с българската история и с вашата борба за свобода.

В центъра на вниманието по време на дискусиите бяха пречките пред свободата в нашите страни. Всички ние научихме доста за културите си и едно от нещата, които са притеснителни е нарастващият страх от различията в нашите страни. Тревожен е фактът, че крайно десните политици печелят все повече подкрепа в нашите страни в опита си да изключат малцинствата от обществените процеси.

Като студенти всички ние вярваме твърдо, че Университетът се гради в своята същност върху единството и разнообразието. Студентството е време, когато човек може да изследва други идеи, философии и светогледи. Университетското образование носи привилегията от срещата с най-добрите мислители и учени в цялата история и в целия свят.

Едно от нещата, които силно изненадаха нидерландските и английските студенти беше, че в българските университети не се разрешава религиозни организации да се събират или да рекламират дейността си на територията на университета. Това е дискриминация. През последния век милиони хора са дали живота си в борба за защита на свободата, разнообразието и правото на свобода на словото.

Затова бихме искали да Ви зададем два прости въпроса:
• Защо на българските студенти не се дават същите свободи като на техните колеги в други страни в ЕС?
• Защо на религиозните организации е забранено да провеждат дейност на територията на университета?

На Университета не е присъщо тесногръдието и изключването, а свободомислието и изследването. Като студенти от Великобритания и Нидерландия ние се радваме на свободата да изследваме големите религии в човешката история, да изучаваме вярата си и да дискутираме религиозни въпроси с нашите колеги. Това е не само привилегия, но и право. За нас е странно, че в 21 в. на българските студенти не се дават същите права. Защо се допуска това? Нима Конституцията на Р. България не защитава свободата на религия?

Пишем до Вас, защото Вие имате правомощията да дадете същото право на Вашите студенти. Моля ви позволете на религиозните групи да се радват на същата свобода да се събират, обсъждат и дебатират, която е дадена вече на други групи. Университетът е мястото, където всеки има право да обсъжда идеи с хора от различни традиции и мислене. Нека не се страхуваме от разнообразието, но да го прегърнем и да започнем да се изслушваме.
Последните 11 дни ние бяхме обогатени от срещите с хора от различни традиции, ценности и култури. Ние Ви призоваваме да позволите на студентите в поверената Ви институция да бъдат обогатени по подобен начин. Има ли причина да се страхуваме от това, че ще дарим тази свобода на студентите?

С уважение,

44 студенти от БХСС, UCCF и IFES Netherlands