Wednesday, January 13, 2010

Chiasm in Gen. 34 (in Bulgarian)



Битие 34

1 Дина – дъщерята на Лия от Яков (от „Дан”, което значи отсъден); да види дъщерите на онази земя – любопитството понякога води до проблеми. Според някои автори тя е била на 13-15 г., тоест е била вече полово зряла. По онова време са се женили на толкова години.
2. Сихем я изнасилва.
3 душата му се привърза ... обикна ... говори й – явно Дина е разбирала местното наречие; той я е харесал и се е обяснил в любов, както казваме днес
4 на времето родителите са намирали съпруг/а на децата си, те са били тези, които са отивали ‘да искат’ момата.
5 Яков мъдро изчаква и не прибързва да прави каквото и да е
6-12 Емор отива при Яков и го моли да даде Дина за жена на Сихем; това съвпада с връщането на синовете на Яков и те научават за станалото; Емор предлага на Яков нещо неприемливо; неговият дядо и баща са се оженили за хора от техния род; те имат обещание, че ще станат велик народ и макар и все още да не са дадени 10те заповеди, съществува неписано правило да не се женят с другите народи.
13-17 отговарят братята на Дина, а не Яков – очевидно те вече имат ръководна роля във вземането на решения; условието, което братята поставят е съзвучно с Божието обещание и завет, но то е само предтекст за тайните им намерения да отмъстят за обругаването на сестра им
18-23 Емор и Сихем харесват предложението и отиват да убедят лидерите на града да се обрежат и да станат един народ с тях. Те също имат странични мотиви – да вземат богатството на Яков, което не е никак малко.
24 мъжете се обрязват
25-31 отмъщението – Симеон и Левий избиват всички мъже; или не са били много, или просто са били беззащитни поради това, че са били на легло още. И двете, защото в ст. 21 се казва, че земята е доволно пространна, тоест, не е още много гъсто населена. Жените и децата не са убити, а откарани в плен. Това ще доведе до идолопоклонство (35 гл.). По-късно Бог ще изисква всичко живо да се убива, за да не се смесят с техните езически практики.
30 Яков укорява синовете си – изразява своя страх от отмъщение на ханаанците
31 препратка към изнасилването

Хиастична структура

„Станете като нас”
1,2 Сихем изнасилва Дина
2,4 разговор на син (Сихем) с баща (Емор)
5-7 Якововите синове се разгневиха заради безчестието
8-12 Емор преговаря с Яков да даде Дина за жена на Сихем
13 Якововите синове отговориха с лукавство
14 не можем да дадем сестра си на необрязан
15 станете като нас
16 тогава ще даваме нашите дъщери
18 се хареса на Емор ... беше най-почтен
21-23 Сихем и Емор преговарят с мъжете
25-29 Якововите синове убиха ... понеже бяха осквернили сестра им
30-31 разговор на баща (Яков) със синовете му
31б трябваше ли Сихем да постъпи така

Изглежда, че тук основната тема е изискването на бъдещия Израел (нацията, а по-късно и Църквата) всички да се покаят и обърнат към живия Бог (станете като нас). Покаяние е нужно, защото в концентрични кръгове този пасаж описва едно престъпление и след това разговорите за справяне със ситуацията. Няма друг начин за справяне освен заплащането с кръв за извършения грях. Може би от съвременна гледна точка този пасаж звучи твърди неприемливо, но тук на карта е заложена не само честта на една жена, но на метафористичен план – животът във вечността на хората.

Интересна е антитезата 13-18 – лукавство – най-почтен. Тук има ирония, защото ако Сихем е бил най-почтен (най-уважаван или най-важния в други преводи) в дома си, то какво да кажем за останалите. Очевидно местните нрави не са били сред най-благопристойните. Освен това, ‘лукавство’ може да се преведе и ‘по подвеждащ начин’. Тоест, те казват истината, защото това е наистина изискване за тях (да се обрежат). От друга страна, те целят да отмъстят. Така че, отговорът на Якововите синове е правилен, но подходът им не. Бог не е дал заповед за избиването на местните, те действат изключително на своя глава и това довежда до проблеми за Яков. Само Бог ги спасява от това в следващата глава 35:5-6. Хитростта на Яков тук виждаме отново в лукавството на неговите синове.

Иронията всъщност е, че макар и Якововите синове да искат на думи местните да станат като тях, те са тези, които възприемат техния начин на разправа с насилието - чрез ново, по-голямо насилие. Интересен нюанс, като се има предвид и съвременното състояние на църквата.