понеделник, ноември 19, 2018

Четирите звяра и Човешкият Син (Даниил 7)


/проповед/
Дотук разгледахме 6 глави от Даниил в 7 недели. Интересен факт е, че уводната 1-ва глава е писана на иврит. От 2-7 гл. са писани на арамейски – езикът говорен във Вавилонската империя. И последните глави, от 8-12-та – отново са писани на иврит. Това показва, че глави 2-7 са едно цяло и подчертава важността на глави 2-ра и 7-ма глава за разбиране на останалите глави.
Втора глава съответства на 7-ма, 3-та на 6-та, а 4-та на 5-та. SLIDE Това може да бъде представено чрез тази хиастична структура (р., chiázō, оформям като буквата ‘х’):
Дан. 1 = Въведение
.…Дан. 2 = Бъдещата история (4 царства)
……….Дан. 3 = Божията защита за верните служители
……………Дан. 4 = Смиряването на царя (Навуходоносор)
……………Дан. 5 = Смиряването на царя (Валтасар)
……….Дан. 6 = Божията защита за верния слуга
…. Дан. 7 = Бъдещата история (4 царства)

Глави 3-та и 6-та, описващи съответно Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ, и Даниил в рова с лъвовете, ни напомнят, че е нужно да останем верни на Бога в страдание. Те дават надежда на Божиите страдащи люде.
А вярващите страдат, защото човешките царе се бунтуват срещу Бога. Това видяхме в глави 4 и 5 – Навуходоносор се възгордя и се превърна в звяр, но после се смири. Валтасар не се смири и беше унищожен в своето арогантно идолопоклонство. Тези глави ни насърчават към търпение – ние трябва да чакаме, докато Бог установи своето царство и оправдае своите страдащи последователи. Това повдига въпроса кога Бог ще направи това? Този отговор книгата дава в глави 8-12, с които ще се запознаем по-нататък.
Днес ще говорим върху 7-ма глава, която съответства в структурата на книгата на 2-ра глава. Дотук видяхме, че животът на Даниил преминава през много обрати и опасности – смъртни заплахи, поклонение на идоли, темпераментни царе, отмъстителни сатрапи...
Подобно на Даниил, ние също живеем в несигурни времена. Все още много хора страдат икономически. Обществото ни е разделено на бедни и богати, леви и десни, русофили и русофоби, либерали и консерватори. Данъците растат главоломно, а заплатите – бавно. Както беше казал някой, няма нищо по-сигурно от смъртта и данъците.
На фона на тази несигурност в страната се редуват един след друг протестите. През седмицата някои от нас бяха на протестите против несправедливия законопроект за вероизповеданията, с който държавата иска да упражни цялостен контрол върху Църквата. Затова това послание върху Даниил 7 идва точно на Божието време, за да ни утеши.
Даниил също живееше в несигурни времена. Но може би най-несигурни за него са били времената при цар Валтасар. И посред тази несигурност в 7 гл. Бог даде на Даниил сън. Дотук Бог даваше сънища на другите, а сега сънят се явява на пророка. Иронията е, че специалистът по сънища Даниил не може да разбере съня и се налага ангел да му го обясни.
Онова, което той видя в съня, го смути силно. Какво беше толкова смущаващо в този сън?
Бог му показа четири империи, описани като зверове. Първият беше лъв с орлови крила, който символизираше Вавилонското царство. Крилата показват бързия размах на това царство, но след това те са оскубани и славата на империята залязва бързо при Евил Меродах, Нериглисар и Валтасар. Орелът вече е укротен като човек и безстрашното лъвско сърце е заменено с човешко, символизиращо смиряващата опитност на Навуходоносор, а може би също и слабия и безволев Валтасар, укриващ се във Вавилон и не смеещ да се изправи срещу Кир.
След него Даниил видя мечка, която се повдига на една страна. Това е вероятно Персия, защото Кир идва оттам. Тя е захапала три ребра, които според Исак Нютон са Лидия, Вавилон и Египет. Мечката без никакво съмнение е Медо-Персия.
Следващият звяр е леопард с четири крила и четири глави. Леопардът е по-малък от мечката, което показва, че тази империя започва като малко царство. Но леопардът е бърз и много хитър. Той символизира империята на Александър Велики, който за 6 години покорява част от Европа и Азия и стига чак до Индия. Четирите глави са четирите царства, на които се разделя неговата империя след смъртта му.
И накрая Даниил вижда един супер звяр, Рим, който е по-различен от всички познати зверове, има железни зъби, поглъща и сломява жертвите си, всява ужас сред народите. Зъбите символизират генералите и императорите на Рим. Те са железни и съответстват на железните крака на образа от съня на Навуходоносор, а десетте рога - на десетте пръста на краката на образа.
За нас всички тези империи са в миналото, но за Даниил нищо от това не се беше случило, с изключение на лъва с крила, символизиращ Вавилон. И след най-ужасяващия супер звяр, Даниил вижда в съня си Господ, седящ на небесния си престол.
Даниил 7:9 „Гледах, докато бяха положени престоли и Старият по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламтящ огън.“
Какво е посланието? Световните империи са като кръвожадни зверове и зли потисници. Те вършат ужасни неща с хората в света, но рано или късно си отиват. Но има един, Древният по дни, който е отпреди създанието на света, седи на своя престол и ще управлява над всичко за вечността.
Четирите звяра в съня на Даниил се появяват от морето. Като жители на морски град, ние свързваме морето с приятен бриз и спокойствие. Но морето в Библията символизира света на безредие и хаос. Светът е несигурен и непредвидим. В световната история често от нищото са се надигали държави и империи на злото.
Хората са смятали, че те ще владеят вечно. Но също толкова неочаквано са изчезвали от картата. Днес няма държави с името Вавилон, Медия, Персия, Рим. България отдавна не е империя, Австрия и Унгария днес са малки страни, Великобритания не е вече толкова велика, а от империята на Съветския Съюз остана само Русия.
Само допреди 30 години кой би помислил, че комунизмът ще си отиде толкова скоро? Въпреки огромните трудности, с които се разделяме с тоталитарното си минало, днес имаме свобода да се събираме, сдружаваме и да изповядваме вярата си.
Но сега виждаме неприязънта срещу вярващите да прераства отново в узаконено преследване. Преди ни обвиняваха, че сме агенти на световния империализъм, а сега - че сме агенти на световния тероризъм! Това е скритото внушение на новия проектозакон за религиите. Но управляващите не разбират, че посягайки на тялото Христово, те посягат и на главата, Христос!
Не знам какво ще стане с България след 50 или 100 г. Но знам, че когато една държава се провъзгласи арогантно за квази-бог и посегне срещу Древния по дни, най-вероятно съдбата ѝ ще е като на тези четири звяра.
В нашия текст Бог даде увереност на Даниил, че земните царе ще отминат, но Божието царство ще пребъде.
Даниил 7:12а „А колкото до другите зверове, тяхното владичество беше отнето...“
В края на краищата, злото ще бъде унищожено.
Даниил 7:26 „Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край.“
Бог ни е обещал, че злото ще бъде погубено. В Откровение 20:3 виждаме, че дяволът е хвърлен в огненото езеро. Това е втората и последна смърт за него. Първият удар беше, когато Исус умря и възкръсна. Божият Син дойде, за да разруши делата на дявола. Вторият удар ще бъде нанесен, когато Исус се върне и унищожи злото завинаги.
Гледали ли сте филма „Страстите Христови?“ Нека сега видим една сцена от него и ще продължим.
В тази сцена виждаме Христос умиращ на кръста. Камерата показва Голгота от птичи поглед, след което образът се слива в огромна сълза на Бога, която пада и разтърсва земята, предвещавайки гибелта на Сатана и всички негови зверове. Унищожението на злото е вече подпечатано.
Злото временно може да надделява. Може да страдаш физически. Може да ти се присмиват под сурдинка в училище или на работното място за твоята вяра.
Миналият вторник на срещата-разговор с п-р Божидар Игов за книгата „Не бой се, само вярвай,“ той разказа как в училище всички са го избягвали като интерниран. Веднъж пред строя един учител му заповядва да се отрече от баща си, който според него е „агент на фашизма и империализма“.
Божидар казва: „Не мога да се отрека от баща си.“ Тогава учителят му забива едно кроше в лицето и Божидар пада на земята. Той вдига от земята фуражката си, става и вижда, че много от съучениците му се подхилкват.
Злото временно може да е заспало под камък, както пяха ФСБ, но от време на време се пробужда и ни напомня за съществуването си. Причинява ни болка. И когато преминаваш през болка и страдание, не забравяй: крайната победа е Божия! Бог иска да имаме увереността, която даде на Даниил. Даниил видя в съня си ясно Христос.
Даниил 7:13,14 „Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него. 14 И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно – то няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.“
Посред целия този хаос и смут той насочи погледа му към идващия Христос. Това трябва да правим и ние. Когато сме объркани и отчаяни, Бог иска да насочим погледа си към Човешкия Син, Исус Христос. И когато се срещнем с Него, Той променя ситуацията ни. Побеждава всеки звяр.
Бог каза на Даниил, „Данииле, виж, Моят Син идва! Бъди сигурен, всичко ще се оправи!“
Даниил видя този сън 500 г. преди идването на Христос на земята. Видението го смути, но той запази словото в сърцето си (Даниил 7:28). Той повярва в Него.
Ако ти и аз можем да си представим това видение и да повярваме в него, тогава ще можем да се изправим срещу всяка стрела на врага. Можем да се доверим на Исус.
И знаеш ли кое е най-хубавото? Когато се доверим на Исус, Той ни кани да сме нещо повече от зрители и статисти в Неговия сценарий.
Даниил 7:18 „Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове.“
Забелязваш ли какво означава това? Бог каза на Даниил, че ти и аз ще участваме в Неговата история. Защото „светии“ тук не са канонизираните светци в православната църква. Под „светии“ Божието слово разбира всички повярвали в Неговия Син! Ти си негов светия!
Четирите зверове, символизиращи четири империи, са вече унищожени. Всички богоборци, колкото и високопоставени да са, ще си отидат. Едно пето царство ще бъде основано и то ще бъде предадено в притежание на светиите. Те ще управляват целия свят и ще царуват с Христос през милениума, а след последния съд и в новото небе и новата земя.
Последователите на Христос са тези наследници на Царството. Повярвал ли си в Господ Исус Христос? Изкупен ли си от Неговата кръв и осветен ли си от Словото Му? Ако да, ти си повече от победител чрез Този, който те е възлюбил (Римляни 8:37)!
Представи си, че си професионален футболист в родното ни първенство (само си представи, знам че не е лесно!) И твоят отбор купува Лионел Меси. Естествено, започвате да мачкате наред. Всички се стараете, но победите се дължат на Меси.
Всичките му пасове са перфектни. Головете му са невероятни. Поради виртуозната му игра целият ви отбор е с класа над останалите. Лудогорец, Левски и ЦСКА ви дишат праха в класирането. Всяка година ти си награден заедно с Меси с купата и получаваш златен медал.
По същия начин, когато Исус дойде в твоя отбор, с него започваш да жънеш победи. Победите не се дължат на теб, а на Него. В християнския си живот ти получаваш купа на благодат и медал на любов поради онова, което Христос е направил за теб. Ти си в Неговия отбор.
Приятели, в този свят на хаос и несигурност все още върлуват зверове по лицето на земята. Възможно е да загубите някои битки. Възможно е да сте смутени, както Даниил беше смутен.
Но ако запазим това Слово в сърцето си, може да бъдем насърчени!  Христос е осигурил нашата победа и Той ще сподели наградите си с теб! Според Даниил 7, ако ти си възложил доверието си в Него, ти си в победния отбор и можеш да разчиташ на Неговите награди.
Амин