Monday, December 25, 2017

Отказа се от всичко, за да спечели нас

"Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус; Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказва всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име; 10 така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. (Филипяни 2:5-11)

Честито Рождество Христово!

БПЦ "Нов живот" Варна