Thursday, October 26, 2017

За 'невъзможните' ситуации

"Всички ние сме изправени пред поредица от страхотни възможности, добре маскирани като невъзможни ситуации." Чък Суиндол

“We are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as impossible situations.” –Chuck Swindoll