Thursday, February 09, 2017

Лоялността на Йонатан

Библейско изучаване - 1 Царе 20

След като Давид беше помазан тайно за цар и уби Голиат, цар Саул взе Давид за постоянно при себе си и царският син Йонатан се привърза към него и го „обикна като собствената си душа“ (1 Царе 18). Бог утвърди Давид и той печелеше все повече авторитет и слава сред народа с военните си победи. Затова Саул му завидя, намрази го и се опита на няколко пъти да го убие.

Давид успява да избяга. В гл. 20 той се среща с Йонатан и го пита: „Каква е неправдата ми и какъв е грехът ми пред баща ти, че иска живота ми?“ (ст.1) Двамата се уговарят да изпитат Саул, като видят как ще реагира на отсъствието на Давид от важен празник. Давид се скрива на полето до вечерта на третия ден от празника. Саул пита Йонатан къде е Давид и той му казва, че Давид е отишъл да принесе жертва със семейството си във Витлеем. Саул е бесен и потвърждава желанието си да убие Давид. Това означава само едно – Давид трябва да бяга, докато Бог не го постави цар над Израел.

За мен Давид тук е преобраз на Исус. Също като Исус той е гонен без да е съгрешил. Давид е помазан за цар. Исус е Царят на вселената. Давид остана 3 дни в полето, но след това Бог го постави да царува. Исус остана 3 дни в гроба, но след това възкръсна и днес царува.

Йонатан е другият централен образ в главата. Той беше докрай верен на своя приятел. Беше готов дори да жертва своя живот за него. 

Можеш ли да кажеш за себе си, че си докрай верен на Исус? Кои са нещата, които пречат на твоето посвещение на Бог? Моли се Бог да ти помогне да Го направиш свой Цар и пръв Приятел.