Tuesday, April 02, 2013

Руският - съвременен вариант на старобългарския език

Гледайте това кратко видео, което съдържа признанието на един руски учен за основната роля, която старобългарският език е изиграл при генезиса на съвременния руски език. Прочетете и текста под клипа, твърде показателен е.