Wednesday, November 29, 2017

Открита е най-старата (засега) българска история


Открит е трактат върху българската история, датиращ от 1667 или 1668 г. - това е с почти сто години по-рано от написването на Паисиевата "История славянобългарска." Откритието е направено от проф. Лилия Илиева, лингвист от Югозападния университет "Неофит Рилски." Ръкописът е почти 200 страници, разпределени в 70 глави, с предговор, послеслов и ползвани извори.
Предговорът на ръкописа "За древността на бащината земя и за българските работи."


Ръкописът е на латински език. Оригиналното заглавие е "De antiquitate Patrerni soli, et de rebus Bulgaricis ad suos Compatriotas" или "За древността на бащината земя и за българските работи." Автор е Петър Богдан Бакшич, католически архиепископ, родом от Чипровци. Смята се, че книгата е била позната на българските католици и е послужила като катализатор за избухването на Чипровското въстание през 1688 г.

Предстои да излезе преводът на български, върху който вече работи д-р Цветан Василев от Катедрата по класическа филология към СУ.

__________________

По материали от академичния портал academia.edu и сайта Площад Славейков.