Wednesday, March 02, 2016

Псалм 23 за техничариГоспод е моят програмист, няма да се скапя.
Той е инсталирал Своя софтуер на харддиска на моето сърце. Всичките Му заповеди са лесни за потребителя. 
Неговата директория ме води към правилния избор заради Неговото име. Даже да скролвам през проблемите на живота, няма да се оплаша от бъгове, защото Той е моят бек-ъп.
Неговата парола ме защитава. Той подготвя меню пред мен в присъствието на неприятелите ми. Неговата помощ е само на клик от мен.
Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и моят файл ще се мърджва с Неговия и ще се сейфва завинаги.

Амин.