Thursday, October 31, 2013

Истината не може да бъде купена с кебапчета

Днес е денят на Реформацията. На този ден през 1517 г. Мартин Лутер забива 95 тезиса на вратата на църквата във Витенберг в знак на протест против небиблейските и нехристиянски учения на Католическата църква. Това дава началото на реформи не само в Църквата, но и в цялото общество в Западна Европа.

Целият западен свят е резултат от тази трансформация, настъпила следствие на всеобщото духовно съживление в обществото. Това съживление става възможно след като хората за пръв път имат свободен достъп до Божието Слово, Библията.

Днес, когато живеем в политическа, икономическа, социална и духовна криза, ние се нуждаем именно от такава Реформация. Реформация не просто политическа или икономическа, не просто обществена, но Реформация духовна. Днес България се нуждае от духовно съживление.

Днес ние се стремим към Европа. Географски сме включени в нейните граници, административно сме включени в нейните структури, но духовно сме все още в азиатската посткомунистическа орбита на Русия.

В последните месеци забелязваме натиск България да бъде окончателно откъсната от своя избор да е независима европейска страна. В момента се осъществява заговор България да бъде върната в орбитата на зависимост и авторитаритарното управление.

Времето е разделно. Опасността е голяма. Но историята ни предлага и исторически шанс да променим съдбата си. Какво можем да направим?

„Ако пребъдвате в Словото ми, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни”, казва Господ Исус Христос (Евангелие от Йоан, 8:31,32).

Свободата, лична, гражданска и национална, идва след познаването на истината. А Истината можем да намерим само в Божието Слово. Само то може да ни направи духовно свободни, защото никой не може да ни отнеме вярата и силата на личните убеждения.

Само духовно свободният човек е способен да се бори с лъжата. Той не се оставя лесно да бъде манипулиран от купени медии и клиширани изказвания на политиците. Такъв човек не може да бъде купен с кебапчетата по време на избори.

Такъв човек не може да остане апатичен към политическия преврат, извършван в момента. Той не може да си затвори очите пред духовното насилие над народа ни. Такъв човек не се крие в мишата дупка на своето мизерно и егоистично съществуване.

Той не се страхува или смущава от лъжите на враговете. Той намира съидейници и хвърля мостове. Той е креативен и настъпателен. Той окупира територия, дълго владяна от Злото и я прибавя към територията на Доброто.

Ще кажете, къде са тези хора? Има ги и не са малко. Излезте на площадите, идете в окупираните аудитории на университетите, влезте в протестната мрежа. Идете в църквите, в които смело се проповядва Божието Слово. И се огледайте.

Там ще се срещнете с Истината. Ще вкусите от свободата. Ще преживеете духовното обновление. И току-виж сте станали част от Реформацията.