Tuesday, December 04, 2012

За студентите по философия и за тези, които обичат да философстват

Много хора задават въпроса: "Как е възможно Бог да е всесилен и любящ, когато има толкова много страдание в света?" Ето един добър отговор: